Föreningen Träibatn och dess mål

Föreningen Träibatn är stiftad år 1977 och är en ideell sammanslutning med hemmahamn i Västergarn på Gotland. 
Föreningen äger ett antal båtar och den gamla kalkladan vid hamnen. I kalkladan har vi segel och utrustning till båtarna med tanke på sommarens seglingar. Vi använder också kalkladan för förvaring av föreningens båtar vintertid.

Uppgift

Föreningens uppgift är att: verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas.


Kunskap

Föreningen sprider kunskap om dessa träbåtar, hur de seglas och ros på traditionellt vis samt om deras ursprungliga användning inom fisket.

Dokumenterar

Föreningen samlar och arkiverar uppgifter om de gamla gotländska båttyperna samt verka för en fortsatt god strand- och sjökultur. 

Stiltje

Styrlsen

Kontakta gärna någon i styrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet:
I första hand uppmanar vi dig att skriva till föreningen via vårt kontaktformulär. Alternativt ringa Peter för verksamhetsfrågor eller Lars för medlems- och adressfrågor.

Bli  medlem
Välkommen att bli medlem genom att e-posta oss namn, adress och telefonnummer samt betala in avgiften (lämpligen i januari) på Bg. 390-9041 eller Swish 123 501 61 59. 
Medlemsavgift 2023: Enskild medlem 150 kr. Familjemedlemskap 200 kr. Ungdomsmedlem (upp till 18 år) 50 kr.Vi behöver dina adressuppgifter (e-postadress och fysisk adress) och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera. Och när det sker ändringar, så informera oss!

Medlemmar
Träibatn har cirka 180 medlemmar av vilka cirka 60 utgör enskilda medlemmar och återstoden utgör familjemedlemmar. Det går också att, som barn eller ungdom under 18 år, bli ungdomsmedlem till reducerad avgift. Föreningen och dess medlemmar representerar cirka 20 gotländska allmogebåtar.

Kontakta styrelsen:
Silke Martinen, ordförande
Peter Björkegren, vice ordförande,
tel. 070 627 85 16
Marcus Hahn, sekreterare,
Lars Klingstedt, kassör, 070 544 88 61
Torgny Enblom, ledamot
Johan Bergström, suppleant
Lena-Maria Trast, suppleant
Sök