Föreningen Träibatn, aktuella och kommande aktiviteter

Seglingssäsongen 2023
Inleds i senare delen av maj.
Måndagar kl. 18:00 i Västergarns hamn. Arrangeras av Träibatn.

Barn- och familjeseglingar
Arrangemang för barn och juniorer med föräldrar. Segling och rodd med olika båtar. Måndagar kl 16-18. Klockan 18 används någon av männingarna på så sätt att den båten är lämplig för barn- och familjesegling vidare under kvällen! Arrangeras av Träibatn.

Seglingar i Västergarn
Vi träffas måndagskvällar kl 18-21 slutet av maj - 19 sept.
Tillfälle att träna och utveckla sina förmågor och för gäster att uppleva trevnaden i segling med denna typ av traditionella båtar. Arrangeras av Träibatn.

Allmogebåtens dag 6 juni
Flerårig tradition, gott samarbete, god publik och trevliga rodd- och seglingsturer med gäster ombord.
En tävlings-/uppvisningssegling avslutar dagen (skepparmöte 13:00, seglingen startar 14:00).
6 juni 11:00-16:00.
Arrangeras av Träibatn, Gotlands fiskerimuseum Kovik och Koviks fiskareförening i samverkan.

Midsommardagsseglingen i Katthammarsvik
Alltid midsommardagen den 24 juni.
Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar. Träibatn deltar.

Hamra Vattendag i Vändburg,
Endel av Hamraveckan 19 juli, reserv 20 juli om vädret kräver.
Arrangeras av Hamra bygdegårdsförening. Mellan klockan 13 och 17, kanske lite längre.

Västergarnsseglingen & Västergarns sockendag
Den 22 juli, arrangeras av Träibatn & Västergarns sockenförening.

Träibatns klubbmästerskap i Västergarn
Ej beslutat. Arrangeras av Träibatn.

Utställning vid Klinte marknad 
Båtvisning, lotter och trevligt prat den 30 september. Träibatn deltar. 
Sök