Föreningen Träibatn, aktuella och kommande aktiviteter

Föreningsmåndagar som vanligt med start kl 18:00

Årsmöte i föreningen 2024 5:e Februari
Gamla affären i Sanda kl. 18:30, årsmöteshandlingar tillhandahålls från 18:00

Underhåll av båtar inför sommarsäsongen 
Vi planerar att träffas helgen lördagen 20 april (reserv 21) info. i nyhetsbrev längre fram.

Seglingssäsongen 2024

Inleds i senare delen av maj. Start 13 maj
Måndagar kl. 18:00 i Västergarns hamn. Arrangeras av Träibatn.

Under planering, Barn- och familjeseglingar
Ej klart i skrivande stund, (Arrangemang för barn och juniorer med föräldrar. Segling och rodd med olika båtar. Måndagar kl 16-18. Klockan 18 används någon av männingarna på så sätt att den båten är lämplig för barn- och familjesegling vidare under kvällen! Arrangeras av Träibatn.)

Seglingar i Västergarn
Vi träffas måndagskvällar kl 18-21 med start 13 maj - 23 sept. 
Tillfälle att träna och utveckla sina förmågor och för gäster att uppleva trevnaden i segling med denna typ av traditionella båtar. Arrangeras av Träibatn. Vi brukar avsluta kvällen med lite samvaro - ta gärna med eget fika.

Allmogebåtens dag 6 juni
Flerårig tradition, gott samarbete, god publik och trevliga rodd- och seglingsturer med gäster ombord.
En tävlings-/uppvisningssegling avslutar dagen (skepparmöte 13:00, seglingen startar 14:00).
6 juni 11:00-16:00.
Arrangeras av Träibatn, Gotlands fiskerimuseum Kovik och Koviks fiskareförening i samverkan.

Midsommardagsseglingen i Katthammarsvik
Alltid midsommardagen i juni.
Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar. Träibatn deltar. Tider m.m. meddelas av F. Östergarnsbåtar.

Hamra Vattendag i Vändburg
Föreningen brukar delta, men det bestäms varje år någon vecka innan beroende på om det finns medlemmar 
som har möjlighet att vara skeppare och besättning.
En dag under veckan erbjuder föreningen en stund i en männing under Hamraveckan. Datum är inte klart än.
Arrangeras av Hamra bygdegårdsförening. Mellan klockan 13 och 17, kanske lite längre.

Västergarnsseglingen & Västergarns sockendag
Den 20 juli, arrangeras av Träibatn & Västergarns sockenförening.
Öppen segeltävling för männingar. Skepparmöte kl 11:30 med start kl 13:00

Träibatns klubbmästerskap i Västergarn
Datum är ej bestämt. Arrangeras av Träibatn, info. i nyhetsbrev längre fram.

Seglingssäsongen i Västergarn avslutas senast den 23 september
Underhåll och båtupptagning, info. i nyhetsbrev längre fram.

Uppstart av höstens aktiviteter i Sanda Kafé
Datum ej klart (30/9 eller 7/10), info. i nyhetsbrev längre fram.

Julavslutning 9/12 eller 16:e December
Föreningen bjuder på fika och det brukar finnas Almanackor till det nya året att köpa

Uppstart 2025  efter 13:dagen Januari
Kl. 18 Föreningsmåndag som vanligt. info. i nyhetsbrev längre fram.

Årsmöte i föreningen 2025  datum/ Februari
Gamla affären i Sanda kl. 18:30, årsmöteshandlingar tillhandahålls från 18:00

Föreningens nyhetsbrev skickas via E-post. Saknar du E-post kan du alltid höra av dig till någon i
styrelsen

Sök