Föreningen Träibatn

En gotländsk allmogebåtsförening.

Vill du uppleva traditionella gotländska träbåtar?

Då har du kommit rätt, här finns plats för alla som tycker om traditionella träbåtar och segel. Föreningens uppgift är att verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas.

Våra aktiva båtar

Rafna är vår minsting och Ran är störst. Senaste tillskotten är Bälla, färdigställd i juli 2021, och Sjuström III som vi fick som gåva i augusti 2021. Därutöver har vi den smärta Jungfrun som hjälpte till att skapa föreningen samt de familjevänliga Langhalu och Lisa af Mölnor.

UNESCO:s världsarv

Klinkbyggnadskulturen och all tillhörande strandkultur är upptaget på UNESCO:s lista över immateriellt världsarv!  Nomineringen var gemensam för de nordiska länderna.

Att ro och att segla

De gotländska båtarna var främst fiskebåtar som skulle kunna ros lätt i alla väder men givetvis uppskattades möjligheten att segla då vindarna var de rätta.
Gotland 
info@traibatn.se
Västergarn
GOTLAND
622 30 Tofta Södra
Sverige
Sök