Att ro och att segla

Båtarna runt Gotlands kuster förekom i olika storlekar beroende på syfte och bemanningsmöjligheter. Under senare tider har namnen enmänning, tvåmänning och tremänning vuxit fram som tecken för lillbåtarna, båtarna och storbåtarna.

Båtarna var främst fiskebåtar som skulle kunna ros lätt i alla väder och därtill uppskattades seglingsmöjligheten då vindarna var de rätta.

Att färdas i ro

Att ro, att omvandla en paddel som hålls och styrs med två händer till en hävarm som fästs på ett rörligt sätt vid båtens reling, var ett stort utvecklingssteg.

Den gotländska åran är en fast åra med en hank av ene, som fäster runt en tapp, en roning, monterad på insidan av båtens reling.

Att segla i olika väder

Båtens rigg med master, toppstänger och klyvarbom å ena sidan och segel och skot å den andra skall kunna användas i allt mellan nästan total brist på vind till starka och byiga vindar. Det måste också gå att beslå seglen ute på öppna havet, då vinden förändras.

Byggnation

Att avgöra placering och dimensionering av master, klyvarbom och toppstänger är en grannlaga uppgift i samband med byggandet av en båt. Detta samordnas med planering av seglens storlek och skotning

Segling

Vid undanvindsegling (akterlig vind, läns) är det främst de bakre seglen som får vind. Om man seglar längre sträckor kan man överväga att beslå bakre seglet för att låta de främre seglen ta över arbetet. I så fall blir det lättare att hålla båten på rätt kurs.

Vid segling i halv vind och bidevind är det känsligt att skotningen är lagom - att man inte får backvind i seglen eller skotar för hårt så båten krängs ner i onödan. Korrekt skotning gör att trycket på rodret minskas.

Ett slag i lovart inleds med att aktre seglet skotas i lovart varefter man girar och gärna lättar på skotningen av förseglen.

Mer detaljer och tekniska råd!

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2019 ©traibatn.se
info@traibatn.se