Kontakt

 

Kontakta gärna någon i styrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet


Roland Stenberg, ordförande, 070 421 98 09
Jan Karlsson, vice ordförande, 070 577 15 85
Niklas Wickman, sekreterare, 070 770 16 50
Lennart Magnusson, vice sekreterare samt extern sekreterare, 070 236 44 56
Kjell Arvidsson, kassör, 073 363 89 40
Peter Björkegren, biträdande kassör, 070 627 85 16
Sixten Johansson, suppleant, 073 843 65 75

Bli medlem genom att e-meila oss namn, adress och telefonnummer samt betala in avgiften på Bg. 390-9041
Medlemsavgift 2017: Enskild medlem 150 kr eller familjemedlemskap 200 kr. Ungdomsmedlem (upp till 18 år) 50 kr.

Kontakta oss på info@traibatn.se

Varmt Välkomna till Västergarns hamn (främst måndagar från 18:00) under sommarsäsongen och vår verksamhet i Sanda respektive Tofta under vintersäsongen!