Kontakta Träibatn

Kontakta gärna någon i styrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet


Roland Stenberg, ordförande, 070 421 98 09
Peter Björkegren, vice ordförande, 070 627 85 16
Kjell Arvidsson, kassör, 073 363 89 40
Ylva Einarsdotter, suppleant
Silke Martinen, suppleant
Lennart Magnusson, adjungerad, 070 236 44 56
Niklas Wickman, adjungerad, 070 770 16 50

Medlemskap?

Bli medlem genom att e-posta oss namn, adress och telefonnummer samt betala in avgiften (lämpligen i januari) på Bg. 390-9041 eller Swish 123 501 61 59.
Medlemsavgift 2019 respektive 2020: Enskild medlem 150 kr. Familjemedlemskap 200 kr. Ungdomsmedlem (upp till 18 år) 50 kr.
Din e-postadress och ditt telefonnummer vill vi gärna ha för att kunna kommunicera. Om ändringar, så informera oss!

GDPR och integritet?

GDPR - Dataskyddsdirektivet - se Träibatns policydokument.


Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2019 ©traibatn.se
info@traibatn.se