Föreningen Träibatn, organisation

Föreningen

Föreningens uppgift är att:

verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas,
sprida kunskap om dessa träbåtar, hur de seglas och ros på traditionellt vis samt om deras ursprungliga användning inom fisket,
samla och arkivera uppgifter om de gamla gotländska båttyperna,
verka för en fortsatt god strand- och sjökultur.

 

Föreningen Träibatn, stiftad 1977, är en ideell sammanslutning med hemmahamn i Västergarn. Föreningen äger ett antal båtar och den gamla kalkladan vid hamnen. I kalkladan har vi segel och utrustning till båtarna med tanke på sommarens seglingar. Vi använder också kalkladan för förvaring av föreningens (och några medlemmars) båtar vintertid.

 

Kontakta gärna någon i styrelsen

Roland Stenberg, ordförande, 070 421 98 09
Peter Björkegren, vice ordförande, 070 627 85 16
Håkan Westberg, sekreterare, 072 071 10 80
Kjell Arvidsson, kassör, 073 363 89 40
Ylva Einarsdotter, protokollsekreterare
Silke Martinen, suppleant
Johan Bergström, suppleant

Medlemmar

Träibatn har cirka 180 medlemmar av vilka cirka 60 utgör enskilda medlemmar och återstoden utgör familjemedlemmar. Det går också att, som barn eller ungdom under 18 år, bli ungdomsmedlem till reducerad avgift. Föreningen och dess medlemmar representerar cirka 20 gotländska allmogebåtar.

Bli (och förbli) medlem

Välkommen, bli medlem genom att e-posta oss namn, adress och telefonnummer samt betala in avgiften (lämpligen i januari) på Bg. 390-9041 eller Swish 123 501 61 59.

Medlemsavgift 2020 respektive 2021: Enskild medlem 150 kr. Familjemedlemskap 200 kr. Ungdomsmedlem (upp till 18 år) 50 kr.

Vi behöver dina adressuppgifter (e-postadress och fysisk adress) och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera. Och när det sker ändringar, så informera oss!

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2020 ©traibatn.se
info@traibatn.se