Föreningen Träibatn

Föreningen Träibatn, stiftad 1977, är en ideell sammanslutning med hemmahamn i Västergarn. Föreningen äger ett antal båtar och den gamla kalkladan vid hamnen. I kalkladan har vi segel och utrustning till båtarna med tanke på sommarens seglingar. Ladan används också för förvaring av båtarna vintertid. Vi använder också kalkladan för förvaring av föreningens (och några medlemmars) båtar vintertid.

Träibatn har cirka 180 medlemmar av vilka cirka 60 utgör enskilda medlemmar och återstoden utgör familjemedlemmar. Det går också att, som barn eller ungdom under 18 år, bli ungdomsmedlem till reducerad avgift. Föreningen och dess medlemmar representerar cirka 20 gotländska allmogebåtar.


Föreningens uppgift är att:

  • verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas,
  • sprida kunskap om dessa träbåtar, hur de seglas och ros på traditionellt vis samt om deras ursprungliga användning inom fisket,
  • samla och arkivera uppgifter om de gamla gotländska båttyperna,
  • verka för en fortsatt god strand- och sjökultur.


Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2019 ©traibatn.se
info@traibatn.se