Föreningen Träibatn


Föreningen Träibatn, stiftad 1977, är en ideell sammanslutning med hemmahamn i Västergarn, där vi använder den gamla kalkladan för förvaring av föreningens och medlemsägda båtar vintertid.

Träibatn har ca 180 medlemmar av vilka cirka 60 löst enskilt medlemsskap och 120 medlemmar i form av familjemedlemmar (beräknat på två medlemmar per inbetalning). Föreningen representerar ca 20 gotländska allmogebåtar.


Föreningens uppgift är att:

  • verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas.
  • sprida kunskap om dessa träbåtar, hur de seglas och ros på traditionellt vis samt om deras ursprungliga användning inom fisket.
  • samla och arkivera uppgifter om de gamla gotländska båttyperna.
  • verka för en fortsatt god strand- och sjökultur.


                                                        Varmt välkommen till Västergarns hamn!