Föreningen Träibatn, den gotländska allmogebåtföreningen

Vill du uppleva traditionella gotländska träbåtar?

Då har du kommit rätt, här finns plats för alla som tycker om traditionella träbåtar och segel. Föreningens uppgift är (i enlighet med våra stadgar) att verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas.

 

Vi gör detta genom att segla och ro båtarna på sommaren. På vintern tar vi hand om dem – ibland behöver reparationer göras men ofta räcker det med det grundläggande underhållet – tjära och olja för att hålla skrovet i skick. Åror, årtullar, master, sprin och klyvarbommar synas och förnyas vid behov. Skot, fall och segelduk kontrolleras och somliga vintrar syr vi nya segel för att ersätta uttjänta och slitna segel.

 

Föreningen Träibatn har sin hemmahamn i Västergarn på västra Gotland. Under sommaren samlas vi varje måndagskväll och seglar, pysslar och pratar om gotländska allmogebåtar. Beroende av väder och vind och medlemmarnas kraft och vilja är båtarna igång också andra dagar och kvällar under sommaren. Vi rör oss också på andra platser längs Gotlands kuster.

 

Du kanske redan äger en båt och vill umgås och segla med likasinnade, eller bara komma förbi och njuta av tjärdoft och fyllda segel? Eller har du en båt och vill diskutera underhåll och användning?

Barnverksamhet

Föreningen har börjat med verksamhet inriktad på barn - att de skall känna glädje i våra båtar och vår verksamhet. Med stor lyhördhet tar Silke M hand om barnen, främst på måndagar från klockan 16.

Aktiviteterna har förändrats av problemen med Covid-19!

Covid-19 och den aktuella situationen

Hygien- och säkerhetsfrågor som drivs av den aktuella pandemin påverkar givetvis vår verksamhet i stor omfattning. Med tanke på att restriktioner om antal personer i arrangemang har mildrats blir det lättare att tänka optimistiskt kring kommande verksamheter. Men fortfarande gäller givetvis grundregeln - om man har tydliga eller otydliga tecken på infektion så håller man sig undan! Vaccination är bästa sättet för att beränsa problemen!

 

Bälla

Sjösatt!

Den 5:e juli sjösattes Bälla, frukten av flera års stegvis byggnation. Bälla är en 17½ fots tvåmänning - alltså lite kortare än Jungfrun. Tiden var planerad till klockan 18. Efter sjösättning och provrodd var idén att vi skulle njuta sjösättningsfest i form av grillad korv vid grillplatsen vid lekplatsen på södra sidan om Västergarns hamn. Regnet började någon timme före sjösättningen, som således genomfördes i en blandning av måttligt regn och hällregn. Vi har konstaterat att Bälla är bra att ro - hon är lättdriven och följsam på årorna. Det gick att tända grillen och gästerna avnjöt korven under kalkladans tak.

Första stora utmaningen

Nästa steg har varit att prova och finjustera riggen. Som tvåmänning är hon konventionellt utrustad med en fock och två sprisegel. Då gäller det att prova och konstatera att segelcentret ligger rätt i förhållande till lateralcentret. Med tanke på att det är en liten tvåmänning så är det viktigt att lära sig hur hon svarar på att besättningen flyttar sig lite föröver eller akteröver i samband med olika manövrer.

Bälla deltog i allmogeklassen i Västergarnsseglingen lördag 24 juli. Av de sju båtarna som deltog i klassen var hon den enda som seglade med bomullssegel. Två båtar seglade snabbare än Bälla - Tant Ingeborg respektive Unna - så det är tydigt att Bälla är en bra lättvindsbåt.

Nästa stora händelse

Den avsedda "Runt Gotland"-seglingen inleddes söndag den 25 juli på morgonen. Turen gick norröver i olika dagsetapper. Etapperna är definierade som "lämpliga seglingar" så besättningen bedömer efterhand hur lång den aktuella seglingen skall sträcka sig. Etapperna har nått till Ronehamn. Vi har alltså inte nått runt hela Gotland under 2021 så fortsättningen, målgången, blir under 2022. En rapport över seglingsdagarna längs Gotlands kuster finns via länken ovan.

 

Sjuström III

Överväldigande gåva!

Sjuström III byggdes under tidigt 1990-tal av Åke Broberg i Kappelshamn. Han har byggt ett drygt 50-tal traditionella gotländska båtar, huvudsakligen tvåmänningar. Som alla erfarna båtbyggare har han lagt sin egen prägel på båten: stabil och ändå lättdriven under segel och åror. Föreningen har börjat bekanta sig med båten och dess riggar för att bedöma hur den beter sig under olika förhållanden.

Givarna, familjerna Gattberg, har stark koppling till Slitetrakten, vilket förklarar tvåmänningens namn.

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2021 ©traibatn.se
info@traibatn.se