Föreningen Träibatn, den gotländska allmogebåtföreningen

Vill du uppleva traditionella gotländska träbåtar?

Då har du kommit rätt, här finns plats för alla som tycker om traditionella träbåtar och segel. Föreningens uppgift är (i enlighet med våra stadgar) att verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas.

 

Vi gör detta genom att segla och ro båtarna på sommaren. På vintern tar vi hand om dem – ibland behöver reparationer göras men ofta räcker det med det grundläggande underhållet – tjära och olja för att hålla skrovet i skick. Åror, årtullar, master, sprin och klyvarbommar synas och förnyas vid behov. Skot, fall och segelduk kontrolleras och somliga vintrar syr vi nya segel för att ersätta uttjänta och slitna segel.

 

Föreningen Träibatn har sin hemmahamn i Västergarn på västra Gotland. Under sommaren samlas vi varje måndagskväll och seglar, pysslar och pratar om gotländska allmogebåtar. Beroende av väder och vind och medlemmarnas kraft och vilja är båtarna igång också andra dagar och kvällar under sommaren. Vi rör oss också på andra platser längs Gotlands kuster.

 

Du kanske redan äger en båt och vill umgås och segla med likasinnade, eller bara komma förbi och njuta av tjärdoft och fyllda segel? Eller har du en båt och vill diskutera underhåll och användning?

Aktivtetslistan har förändrats av problemen med Covid-19!

Covid-19 och aktuella tankemönster

Hygien- och säkerhetsfrågor som drivs av den aktuella pandemin påverkar givetvis vår verksamhet i stor omfattning. Vi kan inte skapa och stödja arrangemang som kan förväntas locka för mycket publik.

 

Allmogebåtens dag i Kovik

Träibatn och muséet i Kovik var eniga att Allmogebåtens dag (på nationaldagen den 6 juni) ställdes in 2020. De senare åren har flera hundra personer från många olika ställen kommit till Kovik och njutit aktiviteterna. Skalan är alltså större än vad som är varken lämpligt eller tillåtligt och många av deltagarna och gästerna ingår i olika riskgrupper.
Vi genomförde dock en segling i anslutning till den 6 juni, helt utan publik. Respektive besättning höll sig på gott avstånd från andra deltagare vid genomgångar före och efter seglingen.
Vi har än så länge inte tagit beslut tillsammans med varken museet eller fiskareföreningen (hamnen) om en Allmogebåtens dag år 2021 men givetvis prioriterar vi den medicinska säkerheten och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens regler och aktuell lagstiftning.

 

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2021 ©traibatn.se
info@traibatn.se