Föreningens båtar

Följande båtar finns i föreningens ägo:

RAFNA, från Broa på Fårö. Välseglande enmänning.

JUNGFRUN, byggd i Kovik, Sanda 1977. Välseglande tvåmänning.

LANGHALU, byggd i Väte 1978. Tvåmänning. Renoverad 2012-2013, justeringar 2015. Välseglande tvåmänning.

LISA af MÖLNOR, byggd 1975-76 av Herbert Miller, Mölnor på Fårö, baserat på egen erfarenhet och utan ritning. Stor lättrodd och välseglande tvåmänning. Segel utslagna och levererade av Harry Klingvall. Båten kom i föreningens ägo under sensommaren 2015.

RAN, nybygge efter Henry Ahlqvists tremänningsritning. Byggd under åren 2014-2016, sjösatt den 28 augusti 2016 i Västergarn.

Flatäska, byggd av Sven Ahlgren. Renoverad 2012, 2014.


OJMUNDSBÅTEN, tvåmänning byggd år 1890 för Jakob Jakobsson, Lilla Sindarve, Hamra, av fyrmästare Wirsén vid Hoburgs fyr. Båten har under lång tid varit deponerad som museibåt på gården Petes i Hablingbo. Båten är nu tillbaka i Träibatns vård och har uppmätts noggrant.

STOCKBÅTEN, replika av stenåldersbåt i form av en urholkad stam av poppel. Deponerad som museibåt hos Länsmuseet (Gotlands Fornsal) för dess utställningsverksamhet. Den ingår i den aktuella interaktiva utställningen "Skepp o Skoj".

”BÄLBÅTEN" eller "BÄLLA", köl, stävar och två bord. Bygget inleddes vid kursen "Klink på fri hand" som genomfördes i Bäl. Arbete fortgår i Tofta.

Båtar som lämnat föreningen på senare tid:

GRANBÅTEN, från När, renoverad 2014. Såld till medlem 2015.

BISON, från Hall, renoverad vintern 2011-12. Seglande gotlandssnipa. Såld till medlem 2015.

LOKET från Lokrume. Förlorad vid brand januari 2018.

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2019 ©traibatn.se
info@traibatn.se