Föreningen Träibatns båtar

Följande aktiva båtar finns i föreningens ägo:

RAFNA, från Broa på Fårö. Välseglande enmänning.

 

JUNGFRUN, byggd i Kovik, Sanda 1977. Välseglande tvåmänning.

 

LANGHALU, byggd i Väte 1978. Tvåmänning. Renoverad 2012-2013, justeringar 2015. Välseglande tvåmänning.

 

LISA af MÖLNOR, byggd 1975-76 av Herbert Miller, Mölnor på Fårö, baserat på egen erfarenhet och utan ritning. Stor och stabil tvåmänning. Segel utslagna och levererade av Harry Klingvall. Båten kom i föreningens ägo under sensommaren 2015.

 

RAN, nybygge efter Henry Ahlqvists tremänningsritning. Byggd under åren 2014-2016, sjösatt den 28 augusti 2016 i Västergarn.

 

Flatäska, byggd av Sven Ahlgren. Renoverad 2012, 2014.

Följande båtar är inte seglande båtar men finns i föreningens ägo:

STOCKBÅTEN, replika av stenåldersbåt i form av en urholkad stam av poppel. Deponerad som museibåt hos Länsmuseet (Gotlands Fornsal) för dess utställningsverksamhet. Den ingår i den aktuella interaktiva utställningen "Skepp o Skoj".

 

”BÄLBÅTEN" eller "BÄLLA", köl, stävar och alla bord är på plats. Spantning klar. Roningar och relingslister, durkar och annat avslutningsarbete pågår. Bygget inleddes vid kursen "Klink på fri hand" som genomfördes i Bäl. Arbetet sker i Tofta och beräknas vara klart till sommaren!.

Nyligen avyttrad:

OJMUNDSBÅTEN, tvåmänning byggd år 1890 för Jakob Jakobsson, Lilla Sindarve, Hamra, av fyrmästare Wirsén vid Hoburgs fyr. Båten har under lång tid varit deponerad som museibåt på gården Petes i Hablingbo. Båten har återkommit till Träibatns vård och har uppmätts noggrant. Under 2020 fick båten en ny ägare och den fick därmed flytta hem till den nuvarande ägaren på Lilla Sindarve.

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2020 ©traibatn.se
info@traibatn.se