Föreningen Träibatns båtar

Följande aktiva båtar finns i föreningens ägo:

RAFNA, från Broa på Fårö. Välseglande enmänning.

 

BÄLLA, påbörjad i Bäl 2013 i samband med en byggkursen "klink på fri hand" med deltagare från de nordiska grannländerna, därefter donerad till Träibatn, till slut färdigställd i Tofta 2021. Sjösatt den 5 juli 2021. Seglingsegenskaper under utprövning.

 

JUNGFRUN, byggd i Kovik, Sanda 1977. Välseglande tvåmänning.

 

LANGHALU, byggd i Väte 1978. Tvåmänning. Renoverad 2012-2013, justeringar 2015. Välseglande tvåmänning.

 

LISA af MÖLNOR, byggd 1975-76 av Herbert Miller för Osborne Nyström, Mölnor på Fårö, baserat på egen erfarenhet och utan ritning. Stor och stabil tvåmänning. Segel utslagna och levererade av Harry Klingvall. Båten kom i föreningens ägo under sensommaren 2015.

 

Sjuström III, byggd 1993 av Åke Broberg, Kappelshamn. Gåva av familjen Gattberg (Sten och Lars) den 25 augusti 2021. Välseglande, lättrodd och sjövärdig. Båten har regelmässigt nått framträdande placeringar i i den årliga postrodden mellan Åland (Ekerö) och Sverige (Grisslehamn).

 

RAN, nybygge efter Henry Ahlqvists tremänningsritning. Byggd under åren 2014-2016, sjösatt den 28 augusti 2016 i Västergarn.

 

Flatäska, byggd av Sven Ahlgren. Renoverad 2012, 2014.

Följande båt är inte seglande men finns i föreningens ägo:

STOCKBÅTEN, replika av stenåldersbåt i form av en urholkad stam av poppel. Deponerad som museibåt hos Länsmuseet (Gotlands Fornsal) för dess utställningsverksamhet. Den ingår i den aktuella interaktiva utställningen "Skepp o Skoj".

 

Nyligen avyttrad:

OJMUNDSBÅTEN, tvåmänning byggd år 1890 för Jakob Jakobsson, Lilla Sindarve, Hamra, av fyrmästare Wirsén vid Hoburgs fyr. Båten har under lång tid varit deponerad av Traibatn som museibåt på gården Petes i Hablingbo. Båten har därefter återkommit till Träibatns vård och har uppmätts noggrant. Under 2020 avyttrades båten och fick en ny hemvist - den fick därvid flytta hem till den nuvarande ägaren på Lilla Sindarve. Äntligen hemma!

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2021 ©traibatn.se
e-post