Föreningen Träibatn, årsmöte


Årsmötet hölls måndag den 6 februari 2017, kl 18:30 i Sanda gamla affär (Ola Arvidsson).

Handlingar till årsmötet (årsmötesprotokoll 2016, föredragningslista 2017, verksamhetsberättelse 2016, ekonomisk redovisning och stadgar) är tillgängliga via länkarna här på sidan. Årsmötesprotokollet 2017 finns nu publicerat.