Föreningen Träibatn, aktuella aktiviteter

Force Majeure! Notera att somliga av nedanstående aktiviteter kan ställas in eller förändras av Covid-19-pandemin. I så fall återkommer vi med uppdaterad information!

Föreningens Träibatns årsmöte, som varit planerat till den 1 februari, skjuts på framtiden, åtminstone till efter april månads utgång. Vår förhoppning är att många medlemmar, som vill delta, har hunnit vaccinera sig och att alla kan vara aktsamma och hålla avstånd.

Vinteraktiviteter pågår i begränsad omfattning. Arbetet med Bälla-båten pågår två kvällar i veckan men antalet deltagare är begränsat till fyra per tillfälle. Kontakta Peter Björkegren och/eller Håkan Westberg om du vill kunna vara med i arbetet.

Allmogebåtens dag 6 juni
Holmen runt, kappsegling i Herrvik 19 juni Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar
Midsommardagsseglingen i Katthammarsvik 26 juni Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar. Träibatn deltar.
Krogracet Långsegling norr om Katthammarsvik 3 juli Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar
Segling i Vändburg Del av Hamraveckan Ej bekräftat
OBS: Datum kan påverkas av väderförhållanden
Arrangeras av Hamra bygdegårdsförening. Mellan klockan 13 och 17, kanske lite längre. INSTÄLLT för Träibatns del.
Västergarnsseglingen & Västergarns sockendag 24 juli Arrangeras av Träibatn & Västergarns sockenförening
Östergarnsbåtars klubbmästerskap Öppet klubbmästerskap 2 augusti Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar
Träibatns klubbmästerskap i Västergarn Ej bekräftatt Arrangeras av Träibatn
Utställning vid Klinte marknad Båtvisning, lotter och trevligt prat Ej bekräftat Arrangeras av Träibatn
Medlemsseglingar i Västergarn, måndagskvällar kl 18-21 maj - 20 sept Arrangeras av Träibatn

 
Utöver aktivteter enligt tabellen, planerar vi för en "Gotland runt"-segling med Bälla (som vi hoppas blir färdig till sommaren) och en eller fler andra båtar. Seglingen avses att inledas den 25 juli och organiseras i etapper. Mer information senare!

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2020 ©traibatn.se
info@traibatn.se